Voor mijn afstudeeropdracht heb ik samen met GGZ Zuid-Limburg gekeken of we kinderen op basisscholen meer konden laten bewegen. Met deze methode worden kinderen aangezet om in de klas meer te gaan bewegen.

Tijdens dit project heb ik gewerkt met het AdORE model. Dit model bestaat uit vier fasen: analyse, ontwerp, realisatie en evaluatie. Ik heb aan de hand van intensief onderzoek een methode gemaakt waarbij kinderen door middel van spelelementen in de klas meer moeten gaan bewegen.

Wat ik opgeleverd heb tijdens deze opdracht is zijn een poster, flyers en een high-fidelity prorotype van een app die de kinderen kunnen gebruiken.

Hieronder een aantal afbeeldingen die een idee geven van wat ik precies gemaakt heb.

  • 1342835Bergers_Screendump2
  • 1342835Bergers_Screendump3
  • 1342835Bergers_Screendump4
  • dav